Vzhľadom na súčasné protiepidemické opatrenia sa Zvedavka mestská presúva na neurčitý dátum.

O akcii:

Zvedavka mestská je hra, ktorá sa hrá po celom meste alebo po nejakej časti/častiach mesta. Jej cieľom je spoznať „naše“ mesto hrou. Zvedavka má tu vo Zvolene dlhoročnú tradíciu. Keďže bol obnovený náš zbor, obnovy sa taktiež dočkala aj táto hra.

Akcia je určená pre družinu Krokodílov, Ruží a Orlov.

PS: Máte sa načo tešiť 🙂

Smeja a Nšoči