Zborovka – Úvod do veľkej hry 26.1.2019

od 19 feb 20192019, Čo sa stalo