Zborová výprava so Slatinskými skautmi 19.3. 2022

od 27 máj 20222022, Čo sa stalo

Výprava na slatinský Korčín = úžasne strávená sobota s našimi skautskými bratmi a sestrami zo Zvolenskej Slatiny 🙂

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky!