Ukrajinské deti zažili so zvolenskými skautmi týždeň plný zábavy a hier

od 31 aug 20222022, Čo sa stalo, Tábory

V dňoch 22. až 26. 8. 2022 sa uskutočnil denný tábor pre deti z Ukrajiny, ktoré žijú už niekoľko mesiacov vo Zvolene a okolí. Skauti zo 123. zboru rytiera Donča sa podujali na neľahkú úlohu a nakoniec sa im podarilo dať dokopy 26 detí a 4 animátorov z Ukrajiny. 

Ako základňa im poslúžili spoločenské priestory dominikánskeho konventu na sídlisku Zvolen-Západ a počas týždňa sa postupne vydávali na rôzne miesta v okolí. 

Tábor sa niesol v duchu knihy Krajina príbehov – čarovné zaklínadlo (Chris Colfer) – kde sa dve deti ocitli v rozprávkovom svete a museli nazbierať päť rozprávkových predmetov, aby ich čarovné zaklínadlo vrátilo domov. 

V prvý deň navštívili Spiace kráľovstvo, kde im Šípková Ruženka po splnení rôznych úloh dala svoje vreteno. V utorok im pri jazierku na Podborovej Popoluška prezradila, kde sa skrýva jej stratená črievička, v stredu hľadali Zlatovláskin vrkoč na Zvolenskom zámku a tiež mohli pohladkať jej domáce zvieratko, chameleóna, v kontaktnej zoo s plazmi. 

Vo štvrtok museli na Strážach nájsť košík Červenej čiapočky, naplniť ho cukríkmi a utiecť pred zlým vlkom a v piatok pomohli Snehulienke hľadať drahokamy na Bakovej Jame. Na záver sa povozili na koníkoch a nasledovalo celkové vyhodnotenie bodovacej súťaže. Keď sa dalo všetkých päť predmetov dokopy, čarovné zaklínadlo prenieslo deti naspäť domov, kde ich už čakala mama. 

Tábora sa zúčastnili tiež slovenskí skauti ako animátori a niekoľko slovenských detí, čiže celý čas prebiehala kultúrna výmena a vzájomné učenie sa.

Ukrajinské deti boli z tábora nadšené. Mnohé bývajú na internátoch alebo rôznych ubytovniach a počas prázdnin nemali možnosť zažiť niečo nové, lebo ich matky, s ktorými sú na Slovensku, musia pracovať a staršie deti často ostávali doma samy. Väčšina z nich už nejaký čas chodila do slovenskej školy, takže pochytili základy slovenčiny a vedeli sa dorozumieť aj so slovenskými vedúcimi. 

Tábor bol financovaný z prostriedkov Slovenského skautingu.

Špeciálna vďaka patrí Lívii Tvarožkovej, ktorá sa aktívne a dobrovoľne venuje Ukrajincom ubytovaným na Sliači a pomohla celý projekt “dať do pohybu”. Taktiež maximálne úsilie vynaložila Anna Konovalenko, skúsená učiteľka z Ukrajiny, ktorá svojím talentom zaujala všetky deti a organizačne zastrešovala celý tábor. Ďakujeme aj zvolenským skautom, ktorí pripravili a viedli program – Lerymu (Šimon Janiga), Nšoči (Terézia Šupinová), Fifovi (Filip Ježek) a Veselke (Michaela Rusnáková) a tiež dominikánom vo Zvolene, ktorí boli veľmi ochotní podporiť tento projekt.

Skauting vo Zvolene oslavuje v roku 2022 svoju storočnicu. 123. zbor rytiera Donča Zvolen pripravuje na sobotu 22. 10. 2022 jej oslavu s bohatým a zaujímavým programom pre skautov aj pre verejnosť. Okrem iného bude možnosť pozrieť si historické fotky, kroniky a vlajky zvolenských skautov. Radi by sme pri tejto príležitosti oslovili širokú verejnosť: Ak niekto máte čokoľvek súvisiace s históriou skautingu vo Zvolene a okolí, prosím, ozvite sa nám na kontakt@skautingzvolen.sk alebo na 0904 193 516, alebo môžete priniesť historický materiál aj rovno na oslavu. Budeme veľmi radi, keď sa nám podarí poskladať ďalšie čriepky histórie zvolenského skautingu. Ďakujeme!