Trojdňovka v Javorí 17. – 19. 9.

od 20 sep 20212021, Čo sa stalo

Na trojdňovú výpravu s prespatím pod širákom (či vlastne pod celtou) sa vybrali Orly a niektoré Ruže a Krokodíly. Počasie už nebolo najteplejšie, ale vedeli sme si poradiť.

Naučili sme sa (alebo zopakovali si) ako si postaviť prístrešky z celty, Lex nám vysvetlil základy práce s mapou a tiež si prakticky vyskúšali orientáciu – putovanie po skupinkách na určené miesto. Na vrchu Človekovo sme si pripomenuli skautský sľub mnohých z nás. Popri tom všetkom sme si oddýchli a zabavili sa pri skautských či športových hrách.

Nšoči