„Spúšťanie“ jaseňa

od 4 feb 20222022, Čo sa stalo

V sobotu 19.2.2022 sa uskutoční v Ľubici spúšťanie jaseňa, ktorý nám poskytne drevo na oddielové luky.

Ide o dospelácku akciu, kde si pripomenieme staré časy…a možno sa podarí osadiť aj soviu búdku…veď uvidíme