Skautský športový deň – otvorenie skautského roka 31.08.2019

od 31 mar 20202020, Čo sa stalo