Putovanie Betlehemského svetla so 123. zborom

od 22 jan 20242024, Čo sa stalo

Aj tento rok plamienok z Betlehema rozžiaril mnohé domácnosti vo Zvolene a okolitých obciach. Po dlhej ceste vlakom ho zvolenskí skauti prevzali na hlavnej stanici.

Odtiaľ putoval v lampášoch skautov najskôr 21. 12. do kostola v Kováčovej…

…a potom na sídlisko Zvolen-Západ, kde sme zároveň sprevádzali sv. omšu spevom a hudobným doprovodom.

Do kostola sv. Alžbety vo Zvolene ho zaniesla družina Jesienok spolu s ďalšími skautmi v piatok 22. 12. na večernú sv. omšu. V ten deň zažiaril aj na Sliači a v Sampore u Benediktínov.

A aby toho nebolo málo, plamienok sa rozhorel aj v Hornej Štubni, kde ho zaniesla naša vlaková hliadka.

V krásny sobotný zasnežený večer 23. 12. plamienok veselo blikotal na zvolenskom námestí, kde sme ho ľuďom rozdávali spolu so salónkami a lampášikmi.

Veríme, že malý plamienok z Betlehema priniesol mnohým pokoj, ktorý s nami ostane počas celého roka.