Oddielovka Sušienky a 2. vŕšok 8.2.2020

od 8 feb 20202020, Čo sa stalo