Čo je to skauting?

Skauting nie je len o učení uzlov, lovení bobríkov a rozkladaní ohňa, ako si mnohí nezainteresovaní myslia :). Skauting je štýl života. Skauting je zameraný na celkový rozvoj osobnosti človeka. Svoj výchovný zámer sa snaží dosiahnuť „skautskou metódou“, ktorá zahŕňa 7 prvkov: 

 • aktívny pobyt v prírode (turistika, táborenie, ochrana prírody), 
 • fungovanie v malých tímoch (družinový systém), 
 • prax, aktivity a hry namiesto teórie (učenie sa činnosťou), 
 • prítomnosť stabilných hodnôt (sľub a zákon), 
 • inšpirujúce a atraktívne libretá a námety pre činnosť (symbolický rámec), 
 • rôzne výzvy, skúšky a ciele pre osobnostný rast (osobné napredovanie), 
 • priateľská pomoc dospelého.

Slovenský skauting je dobrovoľná, nezávislá, nepolitická, nezisková, výchovná organizácia prevažne mladých ľudí, prístupná všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva. Cieľom skautingu je teda rozvinúť potenciál mladého človeka, ukázať mu hlbšie hodnoty a vychovať z neho dobrého občana. 

Prečo skauting?

Z prieskumov medzi slovenskými skautmi, by takmer 100% skautov odporučilo skauting aj iným… Čo k tomu dodať?

Skautský oddiel vedie dospelý člen Slovenského skautingu – skautský vodca. Práca všetkých dospelých v skautskom hnutí je založená na dobrovoľníckej báze, ale každý z nich má zodpovednosť za program, výchovu a bezpečnosť členov svojho oddielu.

Skautingom vychovaný človek sa snaží byť:

 • slobodným a rozvinutým človekom
 • príjemným človekom
 • aktívnym človekom svojej spoločnosti
 • duchovne bohatým človekom

Denný príkaz:

Denne vykonať aspoň jeden dobrý skutok!

Rozdelenie členov
Slovenského skautingu podľa veku

skautská šatka vĺčatá

Predškoláci

0 až 6 rokov
(hnedá šatka so žltým lemom)

Skautská šatka roveri

Roverky a roveri

19 až 24 rokov
(hnedá šatka s červeným lemom)

skautská šatka vĺčatá

Včielky a vĺčatá

7 až 10 rokov
(hnedá šatka so žltým lemom)

Skautská šatka dospelí

Dospelé skautky a skauti

25 a viac rokov
(hnedá šatka s modrým lemom)

skautská šatka

Skautky a skauti

11 až 14 rokov
(hnedá šatka so zeleným lemom)

Skautská šatka rangeri

Rangerky a rangeri

15 až 18 rokov
(hnedá šatka s fialovým lemom)

Zákon, heslo a sľub

Zákon vĺčat/včielok

Vĺča/včielka:

 • hovorí pravdu
 • pomáha druhým
 • počúva
 • stará sa o prírodu
 • je priateľom

Heslo vĺčat/včielok

„Buď stále lepším/lepšou!“

Sľub vĺčat/včielok

„Sľubujem, že sa s pomocou Božou vynasnažím dodržiavať zákon vĺčat/včielok a byť stále lepším/lepšou.“

Zákon skautov/skautiek

1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.
2. Skaut je verný a oddaný.
3. Skaut je osožný a pomáha iným.
4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.
5. Skaut je zdvorilý.
6. Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov.
7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.
8. Skaut je veselej mysle.
9. Skaut je sporivý a hospodárny.
10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.

Heslo skautov/skautiek

Buď pripravený! Buď pripravená!

Sľub skautov/skautiek

Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl:

1. plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti,
2. pomáhať v každom čase svojim blížnym,
3. dodržiavať skautský zákon.

Keď skaut/skautka zloží skautský sľub,  viaže ho už navždy, teda aj vo všetkých vyšších vekových kategóriách.

Heslo rangerov/rangeriek

Veď príkladom!

Heslo roverov/roveriek a dospelých skautov/skautiek

Slúžim!

Podporili nás

The European Scout Foundation
Pizza Piano
Mesto Zvolen
Klemo
Logo SPP