123. zbor rytiera Donča Zvolen

123. zbor rytiera Donča Zvolen

Od histórie…

Skauting mal na Slovensku v priebehu rokov tri zákazy činnosti. Až od roku 1990 sa mohol začať konečne slobodne rozvíjať. Smutné je, že po roku 2012 vo Zvolene skauting zaspal a nefungoval. V roku 2017 však dostal budíček a viacerým dospelým skautom sa podarilo rozbehnúť zbor vo Zvolene.

po súčasnosť

Dnes je v 123. zbore rytiera Donča Zvolen združených viac ako 60 detí, mladých i dospelých z celého Zvolena, ktorí sa aktívne podieľajú na činnosti zboru. Náš zbor má tri oddiely: oddiel skautiek SUŠIENKY, oddiel skautov DRAVCE a oddiel dospelých skautov.

Už tradičnou akciou sa stal Športový deň, čo je také otvorenie nového skautského roka; Skautský večierok, kde sú vítaní aj rodičia “našich“ detí; rozdávanie Betlehemského svetla; oddielovky s aktuálnou ročnou témou; Chata, kde sa raduje a radí; výpravy a v neposlednom rade tábory.

Veríme, že skauting vo Zvolene vydrží čo najdlhšie, lebo… je to proste super 🙂

Náš zbor tvoria 3 oddiely:

1. oddiel skautiek SUŠIENKY
2. oddiel skautov DRAVCE
Oddiel dospelých skautov a skautiek


Zborový vodca: 

Od 2020 Vreťa (Ľudmila Janigová), vreta@skautingzvolen.sk, tel.: 0904 193 516

2017 – 2020 Skala (Peter Svitek)

Zástupca zborového vodcu:

Od 2020 Ďurana (Juraj Janiga), durana@skautingzvolen.sk

2020 Vreťa (Ľudmila Janigová)

2017 – 2019 Robin (Peter Droba)

1. oddiel skautiek SUŠIENKY

Oddielová vedúca: Nšoči (Terézia Šupinová), tel.: 0940 829 510

Zástupkyňa oddielovej vedúcej: Skalka (Dominika Bartáková)

Lienky družina skauti Zvolen

Sovičky

Radkyne: Disney a Nelka
Veková skupina: včielky
(6-8 rokov)

Ruže

Jesienky

Radkyňa: Smeja
Veková skupina: skautky
(12-16 rokov)

Lienky

Lienky

Radkyňa: Vreťa
Veková skupina: včielky
(9-11 rokov)

Ruže - družina Skauting Zvolen

Ruže

Radkyňa: Nšoči
Veková skupina: rangerky
(15-16 rokov)

Kaktusky

Kaktusky

Radkyne: Echo a Veselka
Veková skupina: včielky 
(11-13 rokov) 

Krokodílky skauting Zvolen

Krokodílky

Radkyňa: Vreťa
Veková skupina: roverky
(19-20 rokov) 

Dravce skauting Zvolen

2. oddiel skautov DRAVCE

Oddielový vodca: Ďurana (Juraj Janiga), tel.: 0904 193 516

Zástupca vodcu: Lery (Šimon Janiga)

Rysy skauti Zvolen

Rysy

Radca: Ďurana
Zástupca radcu: Samo
Veková skupina: vĺčatá
(6-9 rokov)

Orly

Medvede

Radca: Fifo
Veková skupina: skauti
(10-11 rokov)

Orly

Orly

Radca: Lery
Veková skupina: skauti
(14-15 rokov)

Levy

Levy

Radca: Kamzík
Zástupca radcu: Lukáš
Veková skupina: skauti
(12 rokov)

Oddiel dospelých skautov

formuje sa…

Oddiel dospelých skautov Zvolen
Skauting Zvolen

Podporili nás

The European Scout Foundation
Pizza Piano
Mesto Zvolen
Klemo
Logo SPP