123. zbor rytiera Donča Zvolen

123. zbor rytiera Donča Zvolen

123. zbor rytiera Donča Zvolen

Náš zbor tvoria 3 oddiely:

  1. oddiel skautiek SUŠIENKY
  2. oddiel skautov DRAVCE
  3. oddiel dospelých skautov a skautiek


Zborový vodca: 

Od 2020 Vreťa (Ľudmila Janigová), vreta@skautingzvolen.sk, tel.: 0949 577 938

Zástupca zborového vodcu:

Od 2020 Ďurana (Juraj Janiga), durana@skautingzvolen.sk

1. oddiel skautiek SUŠIENKY

Oddielová vodkyňa: Nšoči (Terézia Šupinová), tel.: 0940 829 510

Zástupkyňa vodkyne: Smeja (Janka Janigová)

Lienky družina skauti Zvolen

Sovičky

Radkyne: Nene a Disney
Veková skupina: včielky
(6-9 rokov)

Ruže

Jesienky

Radkyňa: Smeja
Veková skupina: skautky
(15-17 rokov)

Lienky družina skauti Zvolen

Lienky

Radkyňa: Rozarka
Veková skupina: včielky
(10-13 rokov)

Ruže

Ruže

Radkyňa: Nšoči
Veková skupina: rengerky
(17-18 rokov)

Kaktusky

Kaktusky

Radkyňa: Echo
Veková skupina: včielky
(13-15 rokov) 

Dravce skauting Zvolen

2. oddiel skautov DRAVCE

Oddielový vodca: Ďurana (Juraj Janiga), tel.: 0949 577 914

Zástupca vodcu: Lery (Šimon Janiga)

Rysy skauti Zvolen

Rysy

Radca: Samo
Veková skupina: vĺčatá
(6-9 rokov)

Rysy skauti Zvolen

Medvede

Radca: Aleš
Veková skupina: vĺčatá
(9-12 rokov)

Rysy skauti Zvolen

Levy

Radca: Janko
Veková skupina: Skauti
(12=13 rokov)

Orly

Orly

Radca: Lery
Veková skupina: skauti
(14-18 rokov)

Skauting Zvolen

Podporili nás

The European Scout Foundation
Pizza Piano
Zvolenský
Technická univerzita Zvolen
Mesto Zvolen
Klemo
Tevos drogérie Zvolen
Tevos drogérie Zvolen
Logo SPP
3R SEO a Google Ads Zvolen