Letný skautský tábor 123. zboru Zvolen 27. 7. – 3. 8. 2019

od 2 apr 20202020, Čo sa stalo, Pobytový letný tábor, Tábory

 

Jednu časť táborového života tvorili činnosti spojené s dostavbou niektorých častí tábora (latríny, sprcha, odpadovka, poličky a rošty do stanov…). Hangáre a podsady postavili skauti z Detvy, my sme už postavený tábor prevzali po skončení ich tábora. Počas tábora sa účastníci striedali
pri pomoci v kuchyni, donáške pitnej vody a dreva. Okrem praktického dopadu sa tým učili zodpovednosti, samostatnosti a ohľaduplného využívania prírody.

Druhú časť tvorilo množstvo hier, súťaží, aktivít a športov spojených do jedného celku v téme „Veľká vlaková lúpež“. Plnením rôznych úloh a rozšifrovaním poslednej strany z denníka Jessy Jamesa deti získavali potrebné informácie o mieste, kde Jessy zakopal svoje zlato.

Aktivity sa prvé 3 dni niesli v indiánskom duchu a potom boli 3 kovbojské a siedmy deň bola veľká výprava za Jessiho zlatom. Všetky dni boli zamerané tak, aby v nich mal možnosť vyniknúť každý a mohol sa niečo naučiť. Pomocou zážitkovej pedagogiky a s prihliadnutím na špecifiká účastníkov sme pripravili atraktívny program, rozvíjajúci potenciál detí a mladých ľudí po stránke sociálnej, intelektuálnej, citovej, charakterovej, duchovnej i telesnej. Účastníci zažili pocit víťazstva a podpory od skupiny, spolupracovali na dosiahnutí cieľov, zlepšili komunikáciu, spoznali lepšie seba i svojich kamarátov, naučili sa tolerancii a aktívnemu prístupu k svojmu okoliu a ďalším hodnotám.

Tábor sa stal miestom, kde sa naučili mnohým veciam, zlepšili vzťahy, motivovali sa, akt