Dievčenská oddielovka n.2 + Merkujme si Borovú horu (21.11.)

od 6 nov 20212021, Čo sa stalo

Vedeli ste, že Borová hora vyrástla z vody? A že je tvorená TRA-VER-TÍ-NOM?

Tieto a mnohé iné zaujímavosti sme sa dozvedeli na našej ďalšej dievčenskej oddielovke. Objasnila nám ich pani Zora Myslivcová z OZ Borová hora (https://borovahorazvolen.sk/). Podujatie „Merkujme si Borovú horu“ bolo presýtené rôznymi netradičnými informáciami o Borovej hore, ale i o našom meste Zvolen. Ďakujeme pani Z. Myslivcovej, že nám odkryla tajomstvá nie až tak známej Borovej hory a mestskej štvrte, ktorá sa nachádza pod ňou – Podborová.

„Skrčte sa a buďte ticho!“ takto sa nám začal ten oddielovejší program našej 2. oddielovky. „Pozor, už idú!“ Áno, do aleje borovíc pri jazierku na Borovej hore začali vchádzať dve postavy v čiernom. Tváre mali prekryté… no dobre, toto už nebude také romantické, ale prudko reálne… mali čierne rúška. Zmrákalo sa a bolo už poriadne šero, keď sa ovzduším začali niesť sprisahanecké slová:

„Buďme svorní!“

„Žltá je farba naša“

„Nevyzraďme nič, čo vieme.“

„Mlčanlivosť chráni nás.“

Áno, už nebolo pochýb, boli to Vontovia! Tí tajuplní, uzavretí, súdržní a nepriateľskí voči iným z odlišných štvrtí.

Z ich ich tajného rozhovoru sme vypočuli, že boli poriadne napálení, že im do ich štvrte chodí niekto pátrať po ICH tajomstvách. Avšak dozvedeli sme sa aj kde ležia ďalšie listy z Tleskačovho denníka.

Keď už sme ich mali v rukách, jeden z nich zlostne vykríkol a pustili sa za nami. No nič z toho nebolo, lebo boli na tomto odľahlom mieste len dvaja a nás bolo veľa. S obavou zutekali, ale ktovie, či nebudú chcieť nabudúce odvetu?

Smeja

 

 

Združenie Borová hora pripravuje pre zvolenských skautov súbor zážitkovo–poznávacích aktivít na návrší mestského majetku Borovej hory s názvom Merkujme si Borovú horu (– pátranie po skrytých pokladoch lokality). Pre každého detského účastníka bude k dispozícii výtlačok obrázkových indícií vo forme papierovej skladačky. Tematické okruhy: 1. geografia, 2. geológia, 3. archeológia, 4. Borová hora v povedomí (povesti), 5. tradície kúpeľníctva, 6. živá príroda (rastlinstvo, živočíšstvo – avifauna), 7. rovnomenné arborétum. Pripravené sú obmeny zážitkovo–poznávacej hry pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ. Starší skauti (radcovia) môžu prísť pomôcť s organizáciou hodinu predtým. Podujatie sa uskutoční v 2 termínoch: Oddiel Sušienok: 21. 11. 2021 od 14:00 do 16:00 hod. Oddiel Dravcov: 28. 11. 2021 od 14:00 do 16:00 hod. Po skončení programu o 16:00 budeme pokračovať oddielovkou Sušienok/Dravcov do 17:00 hod. Tešíme sa na vás!