Čo bude

Zvedavka mestská – PRESUNUTÉ!!!

Zvedavka mestská – PRESUNUTÉ!!!

Vzhľadom na súčasné protiepidemické opatrenia sa Zvedavka mestská presúva na neurčitý dátum. O akcii: Zvedavka mestská je hra, ktorá sa hrá po celom meste alebo po nejakej časti/častiach mesta. Jej cieľom je spoznať "naše" mesto hrou. Zvedavka má tu vo Zvolene...

Podporili nás