• 4. septembra 2022  18:30 - 21:30 - Zborová rada

  • 10. septembra 2022 - Skautský športový deň

  • 2. októbra 2022  19:00 - 21:00 - Zborová rada

  • 6. novembra 2022  19:00 - 21:00 - Zborová rada

  • 4. decembra 2022  19:00 - 21:00 - Zborová rada

  • 1. januára 2023  19:00 - 21:00 - Zborová rada

  • 5. februára 2023  19:00 - 21:00 - Zborová rada

  • 5. marca 2023  19:00 - 21:00 - Zborová rada