Boj medzi Levmi a Medveďmi 11.4.

od 28 máj 20232023, Čo sa stalo

Na veľkonočný utorok sme sa rozhodli otestovať našu najnovšiu družinu, družinu Medveďov, a našu najstaršiu a celkom stabilnú, družinu Levov. Stretli sme sa o 10:00 na parkovisku pod Pustým hradom a začali sme vystupovať hore netradičnou trasou s netradičnými úlohami. Keď sme boli hore, najedli sme sa a družiny obsadili svoje hrady. Levy obsadili horný hrad aj s bránou z našich nášiviek a Medvede zas obsadili dolný, Dončov, hrad. A poobede sa začal boj. Družiny si mali navzájom ukradnúť vlajky a pritom si kradli šatky, symboly svojich životov. A aj keď niektoré pokusy ukradnúť vlajku boli mimoriadne hrdinské a chýbal iba vlások, aj tak sa nepodarilo ukradnúť vlajku, a tým spôsobiť víťazstvo svojej družiny. A tak po hodinách súboja sme bez rozhodnutia, ktorá družina je šikovnejšia, zišli dole a pomaly sa rozchádzali domov.
Samo